Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Viking Kingdom: Ragnarok Age mod apk v0.3 for Android


Tên Viking Kingdom: Ragnarok Age
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 238.6MB
thời gian tải xuống 5398
Nhà xuất bản 梦溪工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 07/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Viking Kingdom: Ragnarok Age Google Play

mod menu:

Viking Kingdom: Ragnarok Age Menu Mod :
1. Các nhân vật sẽ không bị thương
2. Lượng máu quái vật siêu thấp (sau khi mở chức năng, quái vật mới tạo mới có hiệu lực)
3. Tăng tốc độ di chuyển
4. Tốc độ di chuyển của quái vật chậm (sau khi bật chức năng, quái thú mới tạo có hiệu lực)
5. Năng lượng vô tận
6. Quái vật không có năng lượng (sau khi bật chức năng, quái vật mới sinh ra mới có hiệu lực)
7. Nhận 20 lần kinh nghiệm
8. Nhận 20 lần tài liệu thánh thư
9. độ bền sẽ không giảm
10. Trò chơi này đã được Trung Quốc

Viking Kingdom: Ragnarok Age Trình bày trò chơi :

圣树面临危机。
而身为维京人的你,有责任保护每一棵圣树。
你需要收集资源,在部落的圣树周围建造你的村庄。
村庄里的建筑物可帮助你抵御敌人,也可帮助提高你的英雄技能,以及锻造不同的武器和盔甲。
敌人永远不会停止进攻,每一次夜晚降临,你都会面对更复杂的形势。
当然,你的魔法与技能所消灭的敌人,也会化为你的经验值,让你变得更强。
将每一个怪兽都斩杀殆尽吧!

Viking Kingdom: Ragnarok Age Ảnh chụp trò chơi :

Viking Kingdom: Ragnarok Age(menu cài sẵn) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Viking Kingdom: Ragnarok Age(menu cài sẵn) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Viking Kingdom: Ragnarok Age(menu cài sẵn) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Viking Kingdom: Ragnarok Age(menu cài sẵn) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Viking Kingdom: Ragnarok Age(menu cài sẵn) screenshot image 5 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Viking Kingdom: Ragnarok Age (238.6MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *