Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Plant Brawl mod apk v1.0.0 for Android


Tên Plant Brawl
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 56.2MB
thời gian tải xuống 4805
Nhà xuất bản 海沙工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 23/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Plant Brawl Google Play

mod menu:

Plant Brawl tiền không giới hạn

Plant Brawl Trình bày trò chơi :

Plant brawl is a strategy battle game. The screen design is particularly comfortable and simple. We can use plants to form various lineups to fight.

Game features:

1. This is a very interesting game. Players can give full play to their talents to fight against various plants in the game

2. In the game, players can not only enjoy fierce battles, but also test their wisdom

3. The game difficulty setting will be gradually upgraded, and the higher the level, the greater the difficulty

Plant Brawl Ảnh chụp trò chơi :

Plant Brawl(tiền không giới hạn) screenshot image 1

Plant Brawl(tiền không giới hạn) screenshot image 2

Plant Brawl(tiền không giới hạn) screenshot image 3

Plant Brawl(tiền không giới hạn) screenshot image 4

Plant Brawl (56.2MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *