Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Malagasy English Translate mod apk v1.0.5 for Android


Tên Malagasy English Translate
Loại Sách & Tài liệu tham khảo
KÍCH THƯỚC 4.7MB
thời gian tải xuống 5732
Nhà xuất bản GuineaPig Studio
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Malagasy English Translate Google Play

mod menu:

Malagasy English Translate

Malagasy English Translate Trình bày trò chơi :

Malagasy English translation is a English Malagasy translation software necessary for study, work and travel abroad.
【Main Features】
– Support English to Malagasy or Malagasy to English translate , don\’t worry if you travel in Madagascar or English Spoken Country.
– Support English voice speech
– Translation results and histories can be shared with friends
– Photo translation, OCR camera can taking photo recognition English and Malagasy, no need to manually input
– Real-time speech recognition for input English.

Malagasy English Translate Ảnh chụp trò chơi :

Malagasy English Translate Ảnh chụp màn hình trò chơi

Malagasy English Translate Ảnh chụp màn hình trò chơi

Malagasy English Translate Ảnh chụp màn hình trò chơi

Malagasy English Translate Ảnh chụp màn hình trò chơi

Malagasy English Translate Ảnh chụp màn hình trò chơi

Malagasy English Translate (4.7MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *