Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Keez! – Keezen board game mod apk v4.5 for Android


Tên Keez! – Keezen board game
Loại Tấm ván
KÍCH THƯỚC 48.7MB
thời gian tải xuống 4763
Nhà xuất bản Consatrix
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 11/02/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Keez! - Keezen board game Google Play

mod menu:

Keez! – Keezen board game

Keez! – Keezen board game Trình bày trò chơi :

The old Dutch game Keezen is the nicest board and card game in one.
The Keezen game is a combination of a card game, the Parcheesi board game and the Ludo game.
The playing card you throw up determines what you can do with your pawn.

Like Parcheesi, you have to get your pawns into home base first.

At Keez! you can choose to play alone or together with a fellow player with whom you must then be the first to get the pawns into the home base.

You can Keez! play alone, against the computer or against online players.
You can also create a separate group of friends, so that you can play against your friends.

Keez! – Keezen board game Ảnh chụp trò chơi :

Keez! - Keezen board game Ảnh chụp màn hình trò chơi

Keez! - Keezen board game Ảnh chụp màn hình trò chơi

Keez! - Keezen board game Ảnh chụp màn hình trò chơi

Keez! - Keezen board game Ảnh chụp màn hình trò chơi

Keez! - Keezen board game Ảnh chụp màn hình trò chơi

Keez! – Keezen board game (48.7MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *