Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Building Destruction mod apk v3.71 for Android


Tên Building Destruction
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 240.5MB
thời gian tải xuống 2684
Nhà xuất bản 180°
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Building Destruction Google Play

mod menu:

Building Destruction No Ads

Building Destruction Trình bày trò chơi :

Game with destructible environment inspired by Rainbow Six Siege and Teardown. Destroy different maps, build your own maps, play with your friends, and try different gamemodes

WARNING: Game requires powerful device! Otherwise expect lags and crashing

Building Destruction Ảnh chụp trò chơi :

Building Destruction(No Ads) screenshot image 1

Building Destruction(No Ads) screenshot image 2

Building Destruction(No Ads) screenshot image 3

Building Destruction(No Ads) screenshot image 4

Building Destruction(No Ads) screenshot image 5

Building Destruction (240.5MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *