Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload Ant Sim Tycoon mod apk v2 for Android


Tên Ant Sim Tycoon
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 103.4MB
thời gian tải xuống 3059
Nhà xuất bản 泡泡工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 31/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Ant Sim Tycoon Google Play

mod menu:

Ant Sim Tycoon tiền không giới hạn

Ant Sim Tycoon Trình bày trò chơi :

Ant Sim Tycoon is a simulation tycoon game for building ant colonies inside the house, where you can catch ant queens and foods from the outside and create ant colonies using ant farms, terrariums and test tubes.

Ant Sim Tycoon Ảnh chụp trò chơi :

Ant Sim Tycoon(tiền không giới hạn) screenshot image 1

Ant Sim Tycoon(tiền không giới hạn) screenshot image 2

Ant Sim Tycoon(tiền không giới hạn) screenshot image 3

Ant Sim Tycoon(tiền không giới hạn) screenshot image 4

Ant Sim Tycoon(tiền không giới hạn) screenshot image 5

Ant Sim Tycoon (103.4MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *