Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload 鐵銹戰爭夢境邊緣 mod apk v1.13 for Android


Tên 铁锈战争梦境边缘
Loại Mô phỏng
KÍCH THƯỚC 59.1MB
thời gian tải xuống 1870
Nhà xuất bản 小泥鳅工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 26/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 铁锈战争梦境边缘 Google Play

mod menu:

铁锈战争梦境边缘 Mod mới

铁锈战争梦境边缘 Trình bày trò chơi :

锈战是一个完整的即时战略游戏,灵感来自经典的即时战略游戏,如全面歼灭和命令与征服。
特性
•没有微交易和DRM的纯RTS游戏
•通过wifi和移动网络在线和离线多人游戏
•全AI的战役、战斗、生存和挑战任务
•超过40个独特的陆地,空中和海上单位的平衡的游戏
•大型终局战斗的实验单位和核导弹
•战术和战略机会与独特的单位

铁锈战争梦境边缘 Ảnh chụp trò chơi :

铁锈战争梦境边缘(Mod mới) screenshot image 1

铁锈战争梦境边缘(Mod mới) screenshot image 2

铁锈战争梦境边缘(Mod mới) screenshot image 3

铁锈战争梦境边缘(Mod mới) screenshot image 4

铁锈战争梦境边缘 (59.1MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *