Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload 破碎沖刺破解版 mod apk v1.07 for Android


Tên 破碎冲刺破解版
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 48.8MB
thời gian tải xuống 2935
Nhà xuất bản CurryGames
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 23/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 破碎冲刺破解版 Google Play

mod menu:

破碎冲刺破解版

破碎冲刺破解版 Trình bày trò chơi :

《破碎冲刺破解版》是一款休闲益智类游戏。
在这小小的世界,你就是唯一的主角.即使困难重重,总能发现前进的道路.即使山路十八弯,初心不变就能走在最前面!
滑动屏幕控制角色,小心翼翼在狭窄的道路上穿梭,收集道具击碎障碍,绝处逢生!
【游戏说明】
– 滑动屏幕控制角色转向和移动!
– 躲避障碍同时收集金币!
– 避免冲出跑道否则会粉身碎骨!
– 利用道具撞碎障碍来改变游戏色彩!
– 被撞碎了别气馁,支付金币原地重生!
– 能跑多远就多远,超越自己超越一切!
该游戏由用户上传,若侵犯到您的权益,请联系客服。

破碎冲刺破解版 Ảnh chụp trò chơi :

破碎冲刺破解版(chống lại) screenshot image 1

破碎冲刺破解版(chống lại) screenshot image 2

破碎冲刺破解版 (48.8MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *