Trang web chia sẻ Apk

Tải xuống MOD APK Trò chơi cao cấp cho AndroidDownload 彩虹朋友:藍色怪獸 mod apk v1.1 for Android


Tên 彩虹朋友:蓝色怪兽
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 53.3MB
thời gian tải xuống 4081
Nhà xuất bản 谷德工作室
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 彩虹朋友:蓝色怪兽 Google Play

mod menu:

彩虹朋友:蓝色怪兽 Nhận phần thưởng vì không xem quảng cáo

彩虹朋友:蓝色怪兽 Trình bày trò chơi :

彩虹朋友:蓝色怪兽是一款今天很多人都喜欢和玩的游戏。怎么玩玩彩虹伸展时,您需要控制彩虹怪物的手臂和腿,以帮助它移动到笑脸目标或怪物晚餐的美味食物上。没有玫瑰色的道路之类的东西,彩虹怪物的路上有许多陷阱,例如旋转锯片、熔岩,以及使用智慧打破阻碍您到达终点线的障碍。

彩虹朋友:蓝色怪兽 Ảnh chụp trò chơi :

彩虹朋友:蓝色怪兽(Không quảng cáo) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

彩虹朋友:蓝色怪兽(Không quảng cáo) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

彩虹朋友:蓝色怪兽(Không quảng cáo) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

彩虹朋友:蓝色怪兽(Không quảng cáo) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

彩虹朋友:蓝色怪兽 (53.3MB)


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *